AMD

חדשות

טיפול ב-Pegcetacoplan יעיל בטיפול באטרופיה גיאוגרפית בחולים עם ניוון מקולארי גילי (American Journal of Ophthalmology)

18/02/2022

 

מתן Pegcetacoplan לתוך הזגוגית הפחית משמעותית התקדמות אטרופיה גיאוגרפית בחולים עם ניוון מקולארי גילי, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת American Journal of Ophthalmology.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי התערבויות רבות המכוונות לאטרופיה גיאוגרפית משנית לניוון מקולארי גילי נבחנו במחקרים קליניים עם הצלחה מוגבלת. מחקר בשלב 2 שפורסם לאחרונה מצא כי טיפול ב- Pegcetacoplan האט התקדמות אטרופיה גיאוגרפית.

 

החוקרים בחנו עוד את הממצאים במסגרת מחקר פרוספקטיבי, רב-מרכזי, אקראי, להערכת הבטיחות, סבילות ויעילות מתן תוך-ורידי של Pegcetacoplan בחולים עם אטרופיה גיאוגרפית משנית לניוון מקולארי גילי. התוצא העיקרי היה השינוי בגודל נגע אטרופיה גיאוגרפית מתחילת המחקר עד לאחר 12 חודשים.

 

מדגם המחקר כלל 246 משתתפים בגילאי 50 שנים ומעלה, אשר סווגו לארבע קבוצות וקיבלו טיפול חודשי ב- Pegcetacoplan במינון 15 מ"ג, Pegcetacoplan במינון 15 מ"ג אחת לחודשיים, זריקת דמה פעם בחודש או פעם בחודשיים למשך 12 חודשים. מבין אלו, 176 חולים נכללו בניתוח הנתונים אשר לקח בחשבון את השפעות גיל, מין, גודל הנגע, מיקום ומוקד, חדות הראיה המתוקנת הטובה ביותר ו-LLD (Low-Luminance Deficit).

 

מהתוצאות עולה כי השינוי הממוצע בגודל הנגע עמד על 0.26 מ"מ (p<0.01), 0.27 מ"מ (p<0.05) ו-0.36 מ"מ עם טיפול חודשי ב- Pegcetacoplan (67 חולים), Pegcetacoplan אחת לחודשיים (58 חולים) וזריקות דמה (67 חולים), בהתאמה. בניתוח חד-משתני מצאו החוקרים כי בחולים עם נגעים מחוץ לפוביאה (p<0.001), חדות ראיה מתוקנת הטובה ביותר של 20/60 ומעלה (p=0.001) ו-LLD גדול יותר (p=0.002) תועד שינוי ממוצע גדול יותר בגודל הנגע.

 

למרות שקרוב לשני-שליש מהחולים אובחנו עם נגעים רב-מוקדיים, באלו בקבוצות הטיפול ב- Pegcetacoplan תועד קצב גדילת אטרופיה גיאוגרפית איטי יותר, ללא תלות במוקדיות הנגע (חד-מוקדי או רב-מוקדי).

 

נגעים מחץ לפוביאה ו-LLD גדול יותר הינם גורמי סיכון אפשריים להתקדמות אטרופיה גיאוגרפית. טיפול ב- Pegcetacoplan האט משמעותית התקדמות אטרופיה גיאוגרפית לאחר תקנון לגורמי סיכון אלו.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מתן Pegcetacoplan לתוך הזגוגית האט משמעותית התקדמות אטרופיה גיאוגרפית בחולים עם ניוון מקולארי גילי.

 

American Journal of Ophthalmology 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2024 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני