מאמרי מערכת

הלכה ורפואה ב'יד שרה': תרומת כליה הכרוכה בחילול שבת/מאת הרב יעקב וינר

28/08/2016

אדם צעיר המעוניין לתרום כליה כדי להציל חיי חברו שכליותיו קרסו, אך הניתוח נקבע לזמן הסמוך ליום השבת, ועל ידי כך יצטרך התורם לחלל שבת. האם מותר לתרום באופן זה, או שיש להתעקש על דחיית הניתוח ליום אחר?

 

שאלה דחופה שהופנתה אל המכון לרפואה והלכה שע"י 'יד שרה' בעניין הצלת חיים, כדלהלן:

אני בן עשרים ושתיים, ונודע לי על חבר ילדות הסובל מקריסה מוחלטת של כליותיו, וזקוק באופן דחוף לתרומת כליה. הודעתי לצוות הרפואי על רצוני להיבדק לצורך תרומת כליה לאותו חבר, ולאחר סדרת בדיקות נמצאתי מתאים לתרומה.

מאחר שאותו חבר מצוי במצב של סכנת נפשות מיידית, הוחלט על ידי רופאיו לקיים את הניתוח בזמן הקרוב ביותר, ומאחר שהם מצאו שביום שישי הקרוב יש עומס מופחת על חדרי הניתוח, הם קבעו את הניתוח ליום זה.

אכן, מאחר שהניתוח יעשה סמוך לשבת, אני אצטרך לחלל את השבת לצורך ההתאוששות מהניתוח, שאלתי היא - האם מאחר שאיני מצוי מצד עצמי בסכנה, ואף איני מחויב על פי ההלכה לתרום את הכליה [שאף שהתרומה היא מצווה חשובה ביותר של הצלת חיים, התורה אינה מחייבת את האדם לתת איבר מגופו לשם כך], עלי להתעקש על דחיית הניתוח ליום אחר, או שהדבר מותר לכתחילה, מאחר שסוף סוף פעולות אלו מצילות אדם מסכנת נפשות?  

תשובה: השולחן ערוך בהלכות שבת [או"ח סימן רמח, ד] פוסק, שכאשר אדם מפליג בספינה באחד מימי השבוע לצורך עשיית מצווה במקום אליו הוא הולך, מותר לו לעשות כן אף שעל ידי כך הוא ככל הנראה יצטרך לחלל שבת. וכתב על כך ה'ביאור הלכה' [ד"ה ופוסק], שבאופן שהאדם יודע בוודאות שיצטרך לחלל שבת, אסור לו להפליג אף בתחילת השבוע, שכל מה שאמרו חכמים שמותר להפליג לצורך מצווה, הוא רק כאשר ישנה אפשרות שיגיע ליעדו קודם השבת, אבל כשבוודאי יצטרך לחלל שבת, אין להתיר.

לפי דברי הביאור הלכה הללו היה מקום לאסור את עריכת הניתוח ביום שישי, שאף שהוא לצורך מצווה מכל מקום לא התירו לעשות זאת כשבודאי יצטרך לחלל שבת על ידי כך, ובפרט שאין חובה גמורה לתרום כליה, אלא קיום מצווה ככל המצוות.

אמנם נראה שההלכה אינה כן, ואין לדחות בשום אופן ניתוח חירום זה, אף שעל ידי כך יצטרך התורם לחלל את השבת. שאף שאין חובה לתרום איבר לצורך הצלת חיי הזולת, מכל מקום הרי התורם מקיים על ידי כך את מצוות "לא תעמוד על דם רעך" שהיא מצוות הצלת חיים, והיא גם המקור להיתר חילול השבת לצורך הצלה מסכנת נפשות.

לסיכום: מותר לתרום כליה גם אם בעקבות הניתוח של כריתת הכליה, יצטרך התורם לחלל שבת.

 

הכותב - הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2024 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני